Generator «Geko» 6 kW

Генератор

Generator "Geko". 1 phase.

Output: 1х32A/220V, 1хShuko